AGCO vyznamenala HEUNISCH GUSS ohledně kvality

Dne 19. března 2019 bylo HEUNISCH GUSS v rámci AGCO EME Supplier Day v Budapešti uděleno vyznamenání v kategorii Kvalita. Výrobce zemědělských strojů vyznamenal své „Supplier of the year“ v různých kategoriích. Ke třem vítězům v rubrice Kvalita se nyní smí počítat i slévárna HEUNISCH. Jako zástupce vynikající práce slévárny převzal cenu v maďarském hlavním městě vedoucí prodeje Thomas Laue.


ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO ZASLOUŽILÉ ZAMĚSTNANCE ZA 40LETOU A 25LETOU VĚRNOST PODNIKU

Bad Windsheim (er) Díky nízké fluktuaci ve Slévárně HEUNISCH bylo možné i v tomto roce vzdát holt řadě jubilantů za jejich 40letou resp. 25letou příslušnost k HEUNISCH GUSS. Oba jednající společníci Dr. Christiane Heunisch-Grotz a Dipl. Ing. Christian Gerhäuser spolu s technickým vedoucím Dietmar Eckl a personální vedoucí Ulrike Stahl srdečně vítají jubilanty na malé společné slavnosti. Ke gratulantům se přidal také předseda podnikové rady Markus Herger. více...

 

Bad Windsheim listopad 2018


Nový 3D-systém měření v Bad Windsheim

Od září 2018 se ve slévárně HEUNISCH v Bad Windsheim měří odlitky pomocí 3D skeneru ATOS Compact Scan. Tento systém přispívá jak k neustálému zlepšování postupů při odběru primárních vzorků, tak i k optimalizaci odlitků v probíhající produkci. Dále je možné touto metodou kontrolovat opotřebení modelových zařízení.

Komplexní řešení ATOS Compact Scan otevírá nové možnosti využití a poskytuje uživateli různorodé možnosti v rámci 3D měření odlitků.

Se zavedení systému se výrazně zvýší kapacity odběru primárních vzorků a pracovní postupy slévárny v Bad Windsheim je možné zrychlit a zefektivnit.


VYDAŘENÁ PREMIÉRA NA CASTFORGE

První ročník odborného veletrhu CastForge uskutečněného ve Stuttgartu je již minulostí. Ve dnech 05. – 07. června 2018 zde firma HEUNISCH GUSS vystavovala spolu s dalšími 152 vystavovateli z 18 zemí svůj široký výrobní program. Odborný veletrh zaměřený na odlitky a výkovky s následným opracováním navštívilo za tři dny jeho konání celkem 3.700 návštěvníků, tj. o 700 více než bylo původně plánováno. více...


Několik desetiletí ve Slévárně Heunisch

Firma vyznamenala 11 pracovníků u příležitosti jejich 25. nebo 40. výročí ve slévárně Bad Windsheim

Bad Windsheim (er) Stejně jako již několikrát v minulosti došlo i letos na vyznamenání jubilantů firmy za jejich dlouholetou práci pro Slévárnu Heunisch. Pět zaměstnanců ve firmě pracuje již 40 let, šest dalších oslavilo letos 25. výročí. Od roku 2012 oslavilo 40. jubileum již celkem 29. zaměstnanců, dalších 48 odpracovalo ve Slévárně Heunisch 25 let. více...

Bad Windsheim v říjnu 2017


Optimální technika odlévání

Pro zajištění bezvadné kvality odlitků sází slévárna Heunisch již několik let na včasnou kontrolu licí techniky a zjišťování možných zdrojů chyb s pomocí MAGMA5.

Bereiche mit Lufteinschlüssen
Bereiche mit Lufteinschlüssen

U výfukové trubky v kvalitě GJL 250 bylo již před zahájením výroby jasné, že hrozí vysoké nebezpečí vzniku vzduchových bublin. Cílem proto bylo optimalizovat techniku lití tak, aby se vzniku takovýchto bublin zabránilo ještě před započetím vlastní výroby. Za tímto účelem byly poprvé využity možnosti automatického zkušebního plánování s pomocí MAGMA5 Rel. 5.3. more...

Obrázky a text: Dietmar Eckl a Matthias Hegwein


Kouzelné slovo je týmový duch

Slévárna Heunisch ctí zaměstnancům za 25 let v provozu

Bad Windsheim (er) Stejně jako v uplynulých letech byli ve Slévárně Heunisch v Bad Windsheim i letos vyznamenáni zasloužilí pracovníci. Vedle jubilantů, kteří ve firmě pracují již celých 40 let, vyznamenala jednatelka Dr. Christiane Heunisch-Grotz i 14 dalších pracovníků, jejichž kariéra začala ve slévárně před 25 lety. „Jiné firmy nám závidí nízkou fluktuaci a naši celkovou stabilitu“ zdůraznila Dr. Christiane Heunisch-Grotz ve svém slavnostním proslovu k jubilantům a jejich rodinným příslušníkům. Všichni máme společný cíl: „Posouvat slévárnu Heunisch vpřed, abychom si tak zajistili pevnou pozici na trhu“. To se však může podařit jen za předpokladu,že všichni potáhneme za jeden provaz – týmový duch není ve Slévárně Heunisch jen prázdné slovo, ale každodenní realita. více...

Bad Windsheim listopad 2016


Kvartet ji přivádí k 160 let ve slévárně

Personál akt u Heunisch-Guss - Přistěhovalectví může vynahradit nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Bad Windsheim (er) Stejně jako v předchozích letech došlo i v letošním roce na vyznamenání dlouholetých a zasloužilých zaměstnanců Slévárny Heunisch v Bad Windsheim. 14 zaměstnanců pracuje ve slévárně Heunisch-Guss už 25 let, čtyři další dokonce již dlouhých 40 let. více...

Bad Windsheim listopad 2016


Ve funkci poradce

Wolfgang Heunisch odstupuje ke konci roku z vedoucí pozice ve slévárenské skupině Heunisch

BAD WINDSHEIM – 36 let strávil Wolfgang Heunisch ve funkci jednatele slévárenské skupiny, kterou sám zakládal. Ke konci letošního roku se však rozhodl toto místo uvolnit. Wolfgang Heunisch, který letos oslavil 77. narozeniny, však firmu neopouští úplně – svoje neocenitelné zkušenosti bude skupině poskytovat ještě další dva roky ve funkci poradce. V rozhovoru, který Wolfgang Heunisch poskytl našim novinám, objasňuje mnoho zajímavých okamžiků z minulosti a současnosti, ale svou pozornost obrací i k budoucnosti celé skupiny. více...

Bad Windsheim říjen 2016


Optimální technika odlévání

Pro zajištění bezvadné kvality odlitků sází slévárna Heunisch již několik let na včasnou kontrolu licí techniky a zjišťování možných zdrojů chyb s pomocí MAGMA5.

Bereiche mit Lufteinschlüssen
Bereiche mit Lufteinschlüssen

U výfukové trubky v kvalitě GJL 250 bylo již před zahájením výroby jasné, že hrozí vysoké nebezpečí vzniku vzduchových bublin. Cílem proto bylo optimalizovat techniku lití tak, aby se vzniku takovýchto bublin zabránilo ještě před započetím vlastní výroby. Za tímto účelem byly poprvé využity možnosti automatického zkušebního plánování s pomocí MAGMA5 Rel. 5.3. více...

Obrázky a text: Dietmar Eckl a Matthias Hegwein


Politici dostali možnost nahlédnout do zcela jiného světa

Delegace z okresu Střední Franky a Jižní Moravy ve slévárně Heunisch – pohled do jiného světa

BAD WINDSHEIM (gb) – Jižní Morava a okres Střední Franky se rozhodly pro navázání vzájemných vztahů. A slévárenská skupina Heunisch má dva ze svých čtyřech výrobních závodů právě v těchto regionech - v Bad Windsheim a v Brně. Proto se vedení firmy rozhodlo pozvat návštěvníky z Jižní Moravy, kteří právě pobývali ve Středních Francích, společně s jejich hostiteli na návštěvu závodu v Bad Windsheim. více...

Bad Windsheim červenec 2016


Litina s nejvyšší kvalitou díky nové technice

Slévárna Heunisch investovala 2,5 milionu EUR do nové elektrické tavící pece

BAD WINDSHEIM – Slévárna Heunisch pořídila nedávno do svého závodu v Bad Windsheim již třetí elektrickou tavící pec. V průběhu času se totiž do popředí stále více dostává kvalita odlitků vyráběných v tomto lázeňském městě, a to na úkor kvantity. Vedení firmy se proto rozhodlo zakoupit novou pec v hodnotě 2,5 milionu EUR. více...

Bad Windsheim červenec 2016


Výzkumný úkol přešel do druhé fáze

Společný výzkumný úkol slévárny Heunisch s názvem „Průmyslové využití odpadního tepla s pomocí termického skladování energie“, který podporuje Spolkové ministerstvo pro hospodářství, se při udělování cen GREEN-TEC Award 2015 umístil v kategorii Výroba mezi první desítkou.

Po tomto úspěchu bylo společně s partnery, kterými jsou Centrum pro aplikovaný výzkum energie v Garchingu a výrobce průmyslových pecí a zařízení Küttner z Essenu, rozhodnuto ve výzkumu pokračovat a nadále jej rozvíjet.

Od roku 2014 se s pomocí různých technických zařízení eviduje skutečný stav zdroje odpadního tepla a všech připojených spotřebičů. Následně se takto získané údaje pečlivě vyhodnocují. Na základě naměřených hodnot a jejich vyhodnocení byl v bavorském Centru pro aplikovaný výzkum energie v rámci diplomové práce celý systém pro uchovávání energie namodelován a dynamicky nasimulován.

S pomocí vyhodnocených údajů a získaných poznatků bylo v laboratoři Centra vyvinuto a poté sestaveno testovací zařízení, na kterém se bude zkoumat možnost dalšího skladování energie získávané z odpadního tepla. K základním součástem tohoto projektu patří termický akumulátor a absorpční chladící zařízení. Všichni partneři pracují na trvalém zlepšování a vývoji tohoto projektu – do budoucna se počítá s novými zásadními úspěchy v této oblasti.

Tento projekt znamená další krok na cestě ochrany životního prostředí.

Bad Windsheim, květen 2016


Čtvrt století ve firmě HEUNISCH GUSS

„25 let pracovního života – to je už opravdu dlouhá doba“ zahájila svůj slavnostní proslov jednatelka firmy Heunisch Guss - paní Dr. Christiane Heunisch-Grotz, a uvítala pak na této slavnostní akci všechny jubilanty – dlouholeté pracovníky slévárny. Pět z nich pracuje ve firmě již čtyři desítky let, dalších jedenáct je zde zaměstnáno celých 25 let. více...

Bad Windsheim, 12.11.2015


40 let ve firmě HEUNISCH GUSS

Pět zaměstnanců Slévárny Heunisch je této firmě věrných již celé čtyři desítky let. A tuto věrnost se vedení firmy rozhodlo ocenit: jednatelka Dr. Christiane Heunisch-Grotz poukázala s pýchou na všechny jubilanty – vždyť takováto věrnost již v dnešní době není žádnou samozřejmostí. více...

Bad Windsheim, 12.11.2015


Výherce soutěže byl vylosován

Firma HEUNISCH GUSS uspořádala na veletrhu NEWCAST v Düsseldorfu, konaného ve dnech 16. až 20. června 2015, soutěž o ceny. Účastníci veletrhu tak mohli vyhrát celkem pět ručně zhotovených nástěnných hodin ve tvaru turbodmychadla, odlévaného, opracovávaného a povrchově upraveného ve Slévárně Heunisch Aš, které se montuje do sportovního vozu Corvette ZR1. Pro účast v soutěži postačovalo vhodit svoji vizitku do připraveného boxu.

A nyní byli vylosováni šťastní výherci.

Výherci budou o své výhře vyrozuměni v následujících dnech – současně jim bude oznámeno, jakým způsobem jim bude tato mimořádná výhra předána.

HEUNISCH GUSS děkuje všem účastníkům soutěže za jejich návštěvu veletržního stánku Heunisch Guss a blahopřejeme šťastným výhercům.

Bad Windsheim, červen 2015


HEUNISCH GUSS na veletrhu Newcast

Společně s dalšími 2200 firmami vystavovala také skupina HEUNISCH GUSS na letošním odborném veletrhu NEWCAST v Düsseldorfu širokou paletu svých produktů. více...


NEWCAST 2015 – veletrh, který se pro slévárnu Heunisch rozhodně vyplatí

Sídlo rodinné firmy zaměstnávající 1300 zaměstnanců je v Bad Windsheim
Sídlo rodinné firmy zaměstnávající 1300 zaměstnanců je v Bad Windsheim

Etablovaná slévárna kovů a lehkých kovů Heunisch GmbH vsadila na závod v Německu, kde vyrábí odlitky pro odběratele z oboru zemědělství a strojírenství na celém světě. I tento rok se firma zúčastnila veletrhu NEWCAST v Düsseldorfu, kde své produkty představila a nabídla širokému portfoliu zákazníků. Tento veletrh hodnotí firma Heunisch jako důležitou platformu a místo pro setkávání s obchodními partnery a zákazníky na mezinárodní úrovni. více...

Düsseldorf červenec 2015Heunisch Guss